MEDOMIKS Petrovaradin je vodeće preduzeće po pitanju kvaliteta proizvoda u domenu prerade i pakovanja pčelinjeg meda, na teritoriji Srbije.
Politika kvaliteta se temelji na dugogodišnjoj uspešnoj poslovnoj i proizvodnoj praksi preduzeća, zasnovanoj na neprekidnom unapređenju kvaliteta svojih proizvoda, zadovoljavajući tako potrebe i očekivanja postojećih i budućih klijenata.

Dva kruga provere kvaliteta meda, pri preuzimanju od kooperanata sa naše liste, koja obuhvata preko 2000 pčelara na teritoriji Republike Srbije, sa kojima se posluje po principu planskog otkupa, te neposredno pre stavljanja u promet-garantuju visok kvalitet izlaznog proizvoda.

Činjenice koje pokazuju opredeljenost MEDOMIKS-a na neprekidno ulaganje u poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda su:
– Svi segmenti proizvodnje MEDOMIKS-a odvijaju se po principima HACCP sistema upravljanja menadžmenta kvalitetom, u skladu sa Codex alimentarius-om, što garantuje proizvodnju higijenski ispravnih i bezbednih proizvoda.

NAŠI SERTIFIKATI

HACCP

CODEX