S.Z.T.R "MEDOMIKS"

Adresa: Tunislava Paunovića 7,21132 Petrovaradin
PIB: SR102692200, Matični br.: 55914214
Tekući računi: 160-273521-36 Banca Intesa, 330-15001898-67 Credit Agricole bank
E mail: office@medomix.com

USLUŽNA PROIZVODNJA

Mob: +381 63 80 90 682
E-mail: aleksandar@medomix.com

Slobodan Bakočević
vlasnik

Adresa: Avrama Mrazovića 22, Novi Sad,

Aleksandar Bakočević
osnivač

Adresa: Avrama Mrazovića 22, Novi Sad
Telefon: +381 21 632 0567
Mob: +381 63 8090 682

Dejana Bakočević

Adresa: Avrama Mrazovića 22, Novi Sad
Telefon: +381 21 632 0567
Mob: +381 63 8468 303

Komercijala

Adresa: Avrama Mrazovića 22, Novi Sad
Telefon: +381 21 639 1901

Ljiljana Bursać
finansije

Adresa: Avrama Mrazovića 22, Novi Sad
Telefon: +381 21 639 1901

PIŠITE NAM