štampa sa logom kupca

Ugostiteljski šećer – logotip kupca

Mogućnost štampe sa logotipom kupca.