štampa sa logom kupca

Ugostiteljski med – logotip kupca

Mogućnost štampe sa logotipom kupca.